• 919

Життєві компетентності – основа розвитку особистості

     Зараз постає необхідність у життєвій компетентності особистості, її здатності успішно розв’язувати власні життєві проблеми, брати продуктивну участь у розв’язанні суспільних проблем.     Здобувачі освіти, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та удосконалюватися  інтелектуально, морально і фізично.

     Гарне навчання починається з уроку. Зрозуміло, що уроки в умовах компетентностного  навчання, в умовах співробітництва: викладач-здобувач освіти, майстер-здобувач освіти потребують величезної підготовчої праці і великих знань.  

     Колектив викладачів і майстрів виробничого навчання швейних професій та перукарської справи   15.11.2019 на засіданні круглого столу за темою: «Життєві компетентності – основа розвитку особистості» обговорювали, як формувати життєві компетентності сучасної молоді, як наповнити процес навчання діяльністю і навчити вихованців пізнавати свій внутрішній світ, свої потенціальні можливості, пізнавати світ іншої людини, вживатися в оточення, пізнавати реальність.  Це і є невід’ємною складовою освітньої діяльності педагогічного колективу. Круглий стіл  провела голова методичної комісії Сідлецька Наталія Петрівна.

     Майстер Борова Л.В. визначила, що для дітей з обмеженими можливостями дуже важливо створити єдиний колектив з поетапним ускладненням навчального матеріалу, з урахуванням зони найближчого розвитку з поступовим  зниженням допомоги дорослого.

       Майстер Качура Т.П. звернула увагу, що професія перукар – дуже обсяжна і добра професія, яка дбає про красу людини. Тому одна із головних задач навчити здобувачів освіти спілкуватися з клієнтами, рекомендувати їм зачіски, кольори, стрижки, у відповідності до форми обличчя, якості волосся та направлень моди.

     Методист Дирбаба О.Г. нагадала про основні напрямки компетентнісного підходу соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти і продуктивної творчої діяльності. Компетентнісний підхід полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативно-визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в здобувачів освіти здатності практично діяти.

     Викладач повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все життя вчить, а й той, хто все життя вчиться. Формування життєвих компетентностей – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні дитини до соціального досвіду, засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві форм і видів діяльності, в тому числі і творчої. Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя.

     Наші викладачі та майстри – люди дуже творчі. Ними було започаткована традиція виготовлення витвору до Всеукраїнського Дня майстрів народного мистецтва «Магія осінніх барв» (09 листопада). Продовжуючи це починання майстер в/н Лізогубова Т.А. провела майстер-клас по виготовленню закладки до книги у вінтажному стилі. Це дає можливість залучати наших здобувачів освіти до світу краси та творчості.

     Тема круглого столу зацікавила всіх учасників, викликала жвавий інтерес і сприяла активному обговоренню.

20191115 120191115 420191115 520191115 220191115 620191115 720191115 320191115 8

Голова МК   Сідлецька Н.П.

Вгору