ЗВІТ директора ДНЗ "Мелітопольський ПЛ" за 2015-2016 н.р.

  • 2534

З В І Т

директора Державного навчального закладу

«Мелітопольський професійний ліцей»

за 2015-2016 навчальний рік

            

     В 2015-2016 навчальному році перед усіма колективами ПТНЗ, перед кожним педагогом поставлена основна  мета –  якісна підготовка  кваліфікованих  робітників для потреб ринку праці на підставі впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій. Колектив ліцею працює за державними стандартами з усіх професій відповідно до проведення єдиної державної політики у сфері професійно-технічної освіти.

     На 2013-2016 роки була створена «Програма розвитку Мелітопольського професійного ліцею». За цією програмою головне завдання  полягає у  виконанні плану держзамовлення. На поточний 2015-2016 навчальний рік було заплановано прийняти на навчання 160 учнів, прийнято 150 осіб. Таким чином, за усіма професіями відкриті навчальні групи, але наповнюваність у групах швейного напрямку та професії «монтажник санітарно - технічних систем та устаткування» менше ніж 25 осіб. Така ситуація   автоматично збільшує вартість підготовки одного учня з професії.

     Таким чином, станом на   01.09.2015 загальна кількість учнів ліцею складає 302 особи. Упродовж року за направленням Мелітопольського міського і Якимівського районного центрів зайнятості були підготовлені та випущені 7 робітників за професією «Швачка». На 01.01.2016 року загальна чисельність учнів - 309 осіб, з яких заплановано випустити 161 кваліфікованого робітника.

     Аналіз помилок з невиконання плану набору  та активна робота усіх членів колективу з профорієнтації дає надію, що у цьому році  план набору обсягом 160 учнів буде виконаний на 100%.

     На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» проведені бесіди з усіма учасниками навчально-виховного процесу  з метою роз’яснень дії закону та недопущення фактів корупції у колективі. У ліцеї щорічно  видається наказ «Про заходи  щодо запобігання і протидії корупції» за особистим підписом кожного працівника про ознайомлення з його змістом. Зроблений оглядовий стенд для учнів, батьків «Про корупцію», на якому оприлюднена важлива інформація, розміщені номери телефонів гарячої лінії Міністерства освіти ї науки, Департаменту освіти ї науки Запорізької облдержадміністрації, директора ліцею.

     Одним з важливих показників роботи педагогічного колективу є відрахування учнів з різних причин. У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком цього року цей  показник кращий: відповідно 19 і 13осіб. Мета колективу та організація навчально-виховної роботи направлені на повне скасування показника відрахувань, але є різні причини, у тому числі і поважні, до яких відносяться перехід до іншого навчального закладу, хвороба, зміна місця проживання та інше.

     У січні-березні ми підготували і випустили дві групи учнів за професіями:

     «Слюсар з ремонту автомобілів» - 29 осіб, «Кравець»-17 осіб, загальна кількість випускників – 46 осіб. З них дипломи з відзнакою отримали 10 осіб. Юнаки і дівчата успішно працевлаштовуються. За останні кілька років трикотажна фабрика «Надія-Грандекс» не укладала з нами договір на проходження виробничого навчання учнями ліцею та у подальшому на працевлаштування. У цьому році керівництво фабрики вийшло з пропозицією про створення  двостороннього договору  про можливість учнів проходити виробниче навчання в умовах виробництва та по закінченню ліцею працевлаштуватися. Група ТУ-1 під керівництвом майстра виробничого навчання Баричевої О.М. зарекомендувала себе дуже добре і у період практики,  і  під час захисту дипломних проектів. Для нас однозначно приємним фактом є те, що співпраця з фабрикою відновилася.

     Організація виробничого навчання та виробничої практики є важливою складовою всього навчального процесу у професійно-технічному навчальному закладі.

     Згідно вимог Постанови КМУ № 740 і № 784, які стосуються питань виробничого навчання і оплати праці учнів, необхідно укладати договори  з підприємствами, узгодити їх з керівництвом Департаменту освіти і науки та міським відділом праці і соціального захисту населення за усіма професіями. Двосторонніх договорів ми уклали 16 примірників на підготовку 329 осіб на виробництві з терміном дії до кінця 2016 року і  на 249 осіб до кінця 2018 року.

     Від якості організації і проведення виробничого навчання, ставлення учнів до праці безпосередньо залежить працевлаштування випускників. З цього показника, як одного з важливих, здаються три звіти за рік, проводиться аналіз наявності робочих  місць за професіями і розраховується відсоток працевлаштування. Цей показник за останні роки знаходиться у межах від 80% до 86%. Наші випускники продовжують навчання у коледжах, ВНЗ області, держави. Адміністрація ліцею співпрацює з Дніпропетровським коледжем технології та дизайну, Харківським політехнічним університетом.

     На початок 2015-2016 навчального року маємо відомості про вступ до навчальних закладів вищого рівня акредитації 6-х випускників. Загальна кількість учнів, яки будуть випущені у цьому році, складає 161 осібу.

     Згідно переліку ліцензованих освітніх послуг ми маємо право вести перепідготовку спеціалістів з числа незайнятого населення. Починаючи з 2007 року ми щорічно виборюємо тендер на право такого навчання. У цьому році ми також пройшли тендер і підготовили за професією «Швачка» 7 робітників, які були направлені на виробництво.

     Організація методичної роботи ліцею ведеться суворо за планом. Уже давно впроваджена система проведення методичних тижнів, відкритих уроків з теоретичного і практичного навчання, засідань методичних об’єднань, випуск методичного бюлетеня, проведення відкритих виховних годин, конкурсів, олімпіад з предметів, змагань «Кращий з професії». Продовжується позаурочні предметні заходи  «ДЗВІН» (день знань, винахідливості, інтелекту, науки), метою яких є пробудження інтересу учнів до предметів, оскільки форма їх проведення пізнавальна, навчально-ігрова.

     Форма та методи проведення усього вище перерахованого щорічно удосконалюються та видозмінюються.  Накопичені і відпрацьовані матеріали розміщаються у періодичних педагогічних виданнях. Лауреатами панорами творчих уроків стали викладачі Дирбаба О.Г., Крютченко О.О., Корх Г.Г., Кудар І.В. Розробки цих викладачів розміщені у журналах «Профтехосвіта», «Хімія у школі», на Інтернет - ресурсах. Активну участь в електронних предметних змаганнях разом з учнями приймають  майстер  виробничого навчання Лізогубова Т.А., Корх Г.Г.. Вони отримали декілька сертифікатів за свої методичні розробки.

     Система, яка склалася  у ліцеї з організації методичної роботи, дає можливість рівномірно навантажити кожного інженерно-педагогічного працівника, крім основного педагогічного навантаження.

     Колектив ліцею працює над  методичною темою «Психолого-педагогічні засади впровадження основ педагогіки толерантності в навчально-виховний процес».

За 2015-2016 навчальний рік проведено:

-        Відкритих уроків теоретичного навчання  - 4

-        Відкритих уроків практичного навчання   - 3

-        Предметних тижнів                                     - 4

-        Олімпіад                                                      - 12 (100 учнів прийняло участь)

-        Відкритих виховних заходів                        - 8

-        Випущено методичних бюлетенів              - 10

-        Проведено заходів «ДЗВІН»                       - 9

-        Вебінарів                                                      - 6

 

     У обласному конкурсі «Кращий з професії»  «Кравець» учениця гр. ТУ-1 під керівництвом майстра виробничого навчання Баричевої О.М. зайняла 5 місце.

     Наші найкращі викладачі увійшли до складу обласних творчих груп з іноземної мови – Крютченко О.О., з історії – Кисіль О.Л., На жаль, у цьому році творчих педагогічних робіт, які створені викладачами спеціальних предметів, немає.

     Усі заходи,  проводяться з використанням комп’ютерної техніки і, як результат, всі ІПП володіють нею на достатньому рівні  і проводять сучасні інноваційні уроки.

     До вирішення основної задачі інженерно-педагогічного колективу з підготовки високо кваліфікованих робітників необхідно мати сучасну навчальну матеріально-технічну  базу. Упродовж останніх років цю задачу ми вирішували самостійно.

     Заробляли власні кошти у майстернях, на виробництві. Номенклатура товарів, які виготовляються  у майстернях, значно розширена. Крім того, усі необхідні внутрішні роботи з часткового або капітального  ремонту кабінетів, споруд, гуртожитку, водо- та тепломережі ми робімо своїми силами.

     У цьому році основним досягненням є капітальний ремонт даху навчального корпусу, спортивної зали, суспільно-побутового корпусу – всього 1500 кв.м. До кінця навчального року буде завершено ремонт кабінетів «Захисту Вітчизни»,  іноземної мови, читальної зали.  Перший рік на четвертому поверсі гуртожитку мешкали учні, там  ще забагато роботи, але початок покладено. У канікулярний час була відремонтована душова кімната  1 поверху сучасним кахлем, розширюється можливість користування учнями INTERNETом у кімнатах, щорічно проводиться косметичний ремонт силами працівників гуртожитку, придбано меблі, але дуже мало, у планах - заміна  усіх  вікон на металопластикові, поки замінено лише три. Також треба придбати нову автоматичну пральну машину, додати холодильників, багато всього. Проблема одна - потрібні кошти.

     Всього у цьому році зароблено 105013 грн. Від оренди - 93100 грн. , від майстерень - 10116 грн, від виробничої практики - 1797 грн. Сума доходів від майстерень значно нижче щорічних доходів, тому  що практично не працювало СТО «Юніор» через хворобу основного працівника. Постійно  розглядається  питання збільшення доходів від виробничої практики, але у тому році дохід складав 7600 грн., на сьогодення - 1797грн. Фабрика «Елегант» перестала існувати, проходить  перехідний період, і вперше учням, які проходили практичне навчання у січні-лютому, нічого не сплатили. Виробниче навчання усіх навчальних груп відбуватиметься у травні-червні,  тому необхідно докласти зусиль до оплати праці учням за виконану роботу згідно з діючими Законами №992. Радість педпрацівникам приносять  тільки добрі відгуки про рівень підготовки наших учнів та їхнє ставлення до праці.  

     Матеріальна база закладу, незважаючи на фінансові труднощі, постійно поповнюється.  Так для швейної майстерні №1 придбано  одну промислову швейну машину і 4-хниточний оверлок, для кабінету охорони праці придбано сучасний телевізор. Продовжується реалізація програми з енергозбереження, за цей рік ми також змінили 5 вікон на металопластикові у гуртожитку і навчально-побутовому корпусі. Для виконання фінансових операцій та можливості звітування бухгалтерії на електронному рівні придбали  сучасний комп’ютер з великою швидкістю. Продовжуємо  щорічно забезпечувати  інструментом і металом слюсарні майстерні.

     Поступово розвивається  майстерня з професії «Монтажник санітарно-технічних систем  та устаткування». Завершена робота з заміни теплового лічильника, до якого підключені усі будівлі: навчальний, суспільно-побутовий, виробничий корпуси. Таким чином, у цьому році  за опалювальний сезон економія зі сплати за тепло складає близько 30%. Щорічно ведеться робота з створення нормальних санітарно-гігієнічних  умов для проживання учнів у гуртожитку та організації навчально-виробничого процесу  у навчальному корпусі. У кутових кабінетах  додатково змонтовані  опалювальні батареї і температура у цілому була  достатньою для навчання.

     Педагогічні працівники ліцею завжди беруть участь в роботі обласних методичних об’єднань, олімпіадах, конкурсах. У цьому році учень групи №11 Катулькін Артур став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Екософт», представляв свою роботу у м. Києві  під керівництвом  старшого майстра Ахтирського С.В. і викладача  Дубовік С.П.

     Комп’ютерізація навчального закладу - це основа сучасного процесу навчання, тому доступ до мережі  INTERNET є у всіх аудиторіях, оскільки більшість викладачів і майстрів використовують свою особисту комп’ютерну техніку  на уроках.

     Виховна робота планується на весь навчальний рік і помісячно, корегується і доводиться до відома всіх інженерно-технічних працівників і всіх підрозділів з усіх напрямків діяльності. Вся робота колективу з питань виховної роботи узгоджена з Мелітопольським міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді, службою у справах дітей місьвиконкому, кримінальною поліцією, медичними закладами, психоневрологічним диспансером, комітетом у справах молоді Мелітопольської міської ради та іншими громадськими організаціями. В ліцеї працюють 18 гуртків і 5 спортивні секцій, з них 2 гуртка платні з нашого фонду, один – туристичний фінансується  з фонду обласного центру туризму та краєзнавства, загальна кількість задіяних в позаурочній діяльності учнів - 285 осіб. Учні і викладачі із задоволенням приймають участь у походах, екскурсіях, у цьому році вони були у м. Дніпропетровськ на зимових канікулах. На травневі свята також збираються у похід.

     Спорт у нашому колективі користається повагою. Педагоги і учні приймають участь у всіх змаганнях серед ПТНЗ міста та області. Крім того, приймають участь у загальних міських  заходах зі спорту.  У цьому році команда  учнів зайняла загальнокомандне 2 місце у спартакіаді між ліцеями.  Керівники фізичного виховання Кравченко І.П. і Дубовік С.П. займаються цією роботою безкоштовно і з великою відданістю.

     Всі сили, людську увагу, турботу кожен член колективу віддає вихованню і навчанню учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування. Учнів цієї  категорії у нас 32, з них 25 - під опікою держави і 7 - мають опікунів. На початку навчального року видається наказ про закріплення за сиротами громадських опікунів із числа викладачів та майстрів. Як з ними важко і чого вартує «поставити їх на ноги» знаємо тільки ми.

     Найбільша цінність будь-якого колективу – це кваліфіковані кадри, саме такі складають основу  нашого колективу. В нашому колективі педагогічні звання «старший викладач» мають  17 осіб, «майстер виробничого навчання 1 та 2  категорії» - 12 осіб,  кваліфікаційні категорії  «спеціаліст вищої категорії» - 9 осіб. Колектив вирішує все! Задачі свої він знає! Мені залишається побажати міцного здоров’я всім, успіхів у роботі з підготовки високо кваліфікаційних спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці!!!

     

   Директор ДНЗ «МПЛ»                              Л.І.Кисельова

                                                                                                                                                            

Вгору